background image

Triết lý giáo dục

Khám phá tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị của cộng đồng Crimson Global Academy.

Giá trị của chúng tôi

Giá trị của chúng tôi tượng trưng cho những yếu tố chúng tôi theo đuổi. Đây cũng là những gì chúng tôi hướng đến trong xây dựng cộng đồng học sinh.

background image

Tầm Nhìn

Crimson Global Academy được xây dựng để giúp học sinh tăng tốc trong học tập, và quan trọng hơn là để giúp đào tạo thế hệ lãnh đạo tương lai. Chúng tôi quyết tâm:

background image

Những giá trị của chúng tôi đồng nhất với bạn?