background image

Đội ngũ Lãnh đạo

Chúng tôi là ai?

Các giáo viên nổi tiếng của trường được hỗ trợ bởi các lãnh đạo chính phủ, nhà khoa học công nghệ và doanh nhân toàn cầu. Tầm nhìn của chúng tôi được thúc đẩy bởi các nhà giáo dục đầy nhiệt huyết và được xây dựng dựa trên chuyên môn của các nhà lãnh đạo toàn cầu về công nghệ, thiết kế và học thuật.

Leadership team
background image

Đội ngũ Lãnh đạo

Đội ngũ Cố vấn và Quản lý