Cố Vấn của chúng tôi

Jan Blair là Cố vấn của trường chúng tôi, người sẽ cung cấp dịch vụ cho cả học sinh và nhân viên nhà trường.

Jan có thể đưa ra lời khuyên và hỗ trợ trong những vấn đề cá nhân như lo âu, strss, trầm cảm, các mối quan hệ, buồn phiền, các thay đổi trong cuộc sống, mâu thuẫn, thiếu động lực và sự tự tin, quản lý thời gian và các vấn đề với trường học và cuộc sống nói chung.

Mục tiêu của Jan là giúp bạn phát triển những chiến lược vượt qua khó khăn, từ đó cải thiện sức khỏe tinh thần, xây dựng các mối quan hệ lành mạnh và đạt được mục tiêu công việc/học tập cũng như tin tưởng vào bản thân. Jan sẽ cùng làm việc với bạn để đạt được mục tiêu này.

Mọi buổi cố vấn đều được giữ bí mật tuyệt đối.