background image

Học phí và Học bổng

Học phí của từng môn học đã bao gồm toàn bộ chi phí của các khóa học trong một năm.

Học phí năm 2022 - 2023

CGA thu học phí theo từng môn học - nghĩa là mỗi học sinh đóng mức học phí khác nhau, tuỳ thuộc vào lựa chọn lớp học và môn học.

Học phí cho mỗi môn học là bao nhiêu?

Học phí cho mỗi môn học tại CGA là từ $3,100USD trở lên. Học phí đã bao gồm GST (thuế hàng hoá và dịch vụ).

Mỗi môn học kéo dài trong bao lâu?

Mỗi môn học tại CGA kéo dài trong 1 năm.

Học sinh Toàn thời gian cần phải học bao nhiêu môn?

Học sinh Toàn thời gian tại CGA cần học từ 4 môn trở lên/năm.

Học sinh Bán thời gian cần học bao nhiêu môn?

Học sinh Bán thời gian cần học từ 1-3 môn/năm.

Học sinh có phải đóng thêm khoản nào khác không?

Học phí sẽ không bao gồm sách giáo khoa, các hoạt động tình nguyện, phí hội viên tại các câu lạc bộ thể thao, phí đăng ký kiểm tra, phí trung tâm và phí thi lại.

Có ưu đãi cho anh/chị/em trong gia đình không?

Có, CGA ưu đãi 5% cho học sinh thứ hai và 10% cho học sinh thứ ba trong cùng gia đình.

Học bổng

Chúng tôi cam kết hỗ trợ các em học sinh tích cực và chủ động tại CGA một cách công bằng.

Chúng tôi đưa ra chính sách hỗ trợ tài chính và học bổng cho những học sinh có thành tích xuất sắc về Học thuật, Hoạt động Ngoại khóa và khả năng Lãnh đạo, và có minh chứng xác nhận hoàn cảnh khó khăn.

Hỗ trợ tài chính dài hạn phụ thuộc vào kết quả học tập, sự đóng góp tích cực trong lớp học và các hoạt động Ngoại khóa & Lãnh đạo của các em tại CGA.

Scholarships

Các câu hỏi thường gặp

Nếu tôi tăng tốc quá trình học thì sao?

Các môn học AP, GCSE quốc tế, AS và A-Level của CGA đều kéo dài trong một năm. Nếu bạn hoàn thành cả ba môn học để lấy chứng chỉ A-Level Quốc tế (cho một môn học tương ứng) tại Crimson Global Academy, tổng chi phí sẽ bao gồm chi phí của từng môn trong 3 môn đó. Tuy nhiên, học sinh sẽ không cần nộp trước toàn bộ học phí.

Nếu tôi chọn học cả GCSE và A Levels Quốc tế thì sao?

Nếu học sinh học cả hai môn GCSEs và A-Levels Quốc tế, chúng tôi sẽ tính học phí dựa trên chi phí trung bình của môn học cho số môn học ở mỗi cấp độ.

background image

Bạn muốn tìm hiểu thêm về học phí tại CGA?