background image

Học phí và Học bổng

Học phí của từng môn học đã bao gồm toàn bộ chi phí của các khóa học trong một năm.

Chương trình Pre-IG và International GCSE

Chương trình Pre-IG và International GCSE phù hợp cho học sinh từ 12 đến 15 tuổi, tuy nhiên học sinh nhỏ tuổi hơn cũng có thể theo học nếu đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Học sinh có thể đăng ký học bán thời gian (1-4 môn học) hoặc toàn thời gian (5 môn học).

Pre-IGCSE

Học phí mỗi môn học: $3,100 USD Học phí toàn thời gian: $17,100 USD

International GCSE

Học phí mỗi môn: $3,255 USD Học phí toàn thời gian: $17,875 USD

Học phí bao gồm quyền truy cập các câu lạc bộ ngoại khóa của CGA, các sự kiện và file recording của các lớp đã đăng ký. Phí toàn thời gian bao gồm chương trình tư vấn đại học và nghề nghiệp, các giờ chủ nhiệm và sinh hoạt trường.

Chương trình A Levels

Chương trình A-level phù hợp cho học sinh từ 15 đến 18 tuổi, tuy nhiên học sinh ít tuổi hơn cũng có thể theo học nếu đáp ứng yêu cầu tuyển sinh.

Học sinh có thể đăng ký học bán thời gian (1-3 môn học) hoặc toàn thời gian (4 môn học).

Học phí A Level

Học phí mỗi môn: $4,100 USD Học phí toàn thời gian: $18,000 USD

Chương trình Extended Project Qualification (EPQ)

Kỳ thi Project Qualification của Pearson Edexcel L3 được thiết kế để mở rộng, thách thức và động viên cho những học sinh A-level có mục tiêu cao. Học phí mỗi năm: $2,800 USD

Học phí bao gồm quyền truy cập các câu lạc bộ ngoại khóa của CGA, các sự kiện và file recording của các lớp đã đăng ký. Phí toàn thời gian bao gồm chương trình tư vấn đại học và nghề nghiệp, các giờ chủ nhiệm và sinh hoạt trường.

US Diploma Pathway

The CGA US Diploma is an online, project-based program where students develop digital portfolios that capture their unique talents and vision of the world.

Junior High School Fees

Per subject fee; 1 credit (full year): $3,100 USD Full-time fee; 4.5 credits: $15,500 USD

High School Diploma Fees

Per subject fee; 0.5 credits: $1,850 USD Per subject fee; 1 credit: $3,700 USD Full-time fee; 4.5 credits: $18,250 USD Full-time fee for High School Diploma Honours; 6 credits: $23,800 USD

English for Speakers of Other Languages (ESOL)

CGA’s ESOL classes are a customised pathway for ambitious students to accelerate their academic English ability more quickly than traditional ESOL classes. Fee per year: $1,700 USD

CGA Flex

CGA Flex is an adaptable program for students to schedule their own learning with access to recorded content from live classes every week, homework and reading materials, and 1:1 check-ins with a personalised education coach. Per subject fee; 0.5 credits: $1,000 Per subject fee; 1 credit: $2,000

Học phí bao gồm quyền truy cập các câu lạc bộ ngoại khóa của CGA, các sự kiện và file recording của các lớp đã đăng ký. Phí toàn thời gian bao gồm chương trình tư vấn đại học và nghề nghiệp, các giờ chủ nhiệm và sinh hoạt trường.

Chương trình AP - Advanced Placement

Chương trình Advanced Placement phù hợp cho các học sinh từ 15 tuổi trở lên để chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển vào các trường đại học quốc tế hoặc muốn thách thức bản thân với các môn học trình độ cao.

Hãy liên hệ với Chuyên viên Tuyển sinh để được tư vấn về số lượng môn học nên chọn.

Học phí các lớp AP

Học phí mỗi môn học/năm: $3,700 USD

CGA Flex

CGA Flex là một chương trình linh hoạt cho phép học sinh lên lịch tự học với quyền truy cập vào các nội dung được ghi âm từ các lớp học trực tiếp hàng tuần, bài tập về nhà và tài liệu đọc, cùng với kiểm tra 1:1 với cố vấn giáo dục cá nhân. Chi phí 1 tín chỉ/môn: $2,000 USD

Học phí bao gồm quyền truy cập các câu lạc bộ ngoại khóa của CGA, các sự kiện và file recording của các lớp đã đăng ký. Phí toàn thời gian bao gồm chương trình tư vấn đại học và nghề nghiệp, các giờ chủ nhiệm và sinh hoạt trường.

Chương trình học 1:1 Da Vinci

Chương trình Da Vinci của CGA mang tới cho các học sinh từ 8 đến 18 tuổi cơ hội học các môn học cá nhân với giáo viên giàu kinh nghiệm.

Các môn được học qua Da Vinci có thể bắt đầu vào bất kỳ thời điểm nào với lịch học được liên chiến lược bởi học sinh

Học phí

Một môn, 50 giờ: 4.500 USD (Chọn từ các chương trình Pre-IG / IGCSE / A Level / AP) Một môn, 40 giờ: 3.600 USD (iPrimary)

Học phí bao gồm qyền truy cập các câu lạc bộ ngoại khóa của CGA, sự kiện, báo cáo học và dự đoán điểm.

Additional Costs

Exam Fees

For students studying IGCSE, A Levels or APs in classes or through the Da Vinci Program, there are external examination fees. These fees vary depending on location and subject.

Learning Resources

  • Textbook costs are kept low as most classes use digital texts.

  • Students are required to have access to a laptop or desktop computer with an in-built or external webcam and stable internet connection.

What is Crimson Global Academy?

Trường học Trực tuyến của Tương lai

Tại CGA, chúng tôi thử thách các em học sinh với những môn học mà các em chưa được tiếp cận trước đây, cũng như cơ hội được tìm hiểu sâu, học những học liệu nâng cao thông qua nền tảng trực tuyến.

Học sinh tham gia lớp học từ mọi nơi trên thế giới, và được lựa chọn học bán thời gian (tức học song song với chương trình học tại trường Trung học hiện tại) hoặc toàn thời gian.

Crimson Global Academy the online school of tomorrow