background image

Cẩm nang lựa chọn chương trình Phổ Thông Quốc Tế

Tải ngay eBook miễn phí - cẩm nang chia sẻ về các chương trình trung học phổ thông quốc tế IGCSE, A Levels, IB, and APs và các lựa chọn chương trình phù hợp.

Khám phá chương trình phổ thông quốc tế phù hợp với học sinh Việt Nam!

Lựa chọn chương trình phổ thông quốc tế phù hợp và mang đến lợi thế khi nộp đơn du học ở các Đại học Top thế giới là một câu hỏi của rất nhiều Phụ huynh và học sinh Việt Nam. Tải ngay Cẩm nang giúp bạn có cái nhìn tổng quát và đưa ra quyết định phù hợp, với những thông tin quan trọng về cấu trúc chương trình, hệ thống điểm, những lợi ích và lợi thế khi theo học các chương trình:

  • International GCSE
  • A Levels
  • International Baccalaureate (IB)
  • Advanced Placement (AP)
CGA students

Tải ngay eBook về các chương trình phổ thông quốc tế

▾ chọn...

Tôi đồng ý với điều khoản bảo mật.