background image

Chiến lược chọn môn IGCSE, A Level và AP để ứng tuyển Computer Science, Business & Communication!

Tất cả sẽ có trong video ghi hình sự kiện trực tuyến của chúng tôi!

Bạn sẽ được lắng nghe Giám đốc tuyển sinh CGA chia sẻ về:

Xem trước một phần video:

Slide 1 of 1

Diễn giả: thầy Bob Fan - Giám đốc Tuyển sinh CGA

Gặp thầy Bob Fan, Giám đốc tuyển sinh tại CGA. Thầy sẽ chia sẻ cách bạn có thể tận dụng tối ưu thời gian cấp 3 để xây dựng hồ sơ ứng tuyển nổi bật.

🎓 Thầy Bob tốt nghiệp Đại học Michigan-Ann Arbor, nơi thầy theo học chuyên ngành Sinh học Tế bào và Phân tử. Thầy quản lý một nhóm Cố vấn Chiến lược giúp đỡ sinh viên ứng tuyển vào các đại học top đầu thế giới.

🎓 Học sinh của thầy đã được nhận vào Stanford, UChicago, UPenn, v.v. Gần đây, thầy cũng trở thành giám đốc tuyển sinh của Học viện Toàn cầu CGA.

Bui Khanh Nguyen

Truy cập đầy đủ nội dung video ghi hình sự kiện

Bạn sẽ lập tức nhận được video ngay sau khi đăng ký tại đây!

▾ (+84)

Tôi đồng ý với chính sách bảo mật

background image

‎ FROM VIETNAM, TO THE WORLD.

OUR GRADUATES

CGA students have been admitted to several of the world's top universities, such as Stanford University, Columbia University, King's College, the London School of Economics, and New York University.

82%

Average CGA student score in International A Level exams

88%

CGA students who achieved at least one A in their International A Level Exams

92%

CGA students who scored at least one A or B in their International A Level exams

70%

CGA students who achieved an A in their International GCSE exams