background image

คอร์สเรียน ADVANCED PLACEMENT

คอร์สเรียนหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยสำหรับนักเรียนระดับมัธยมที่ต้องการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยอเมริกา เริ่มต้นขยายศักยภาพให้โดดเด่น วันนี้!

คอร์สเรียนสอนสดแบบเรียลไทม์จากอาจารย์ AP™

เรียนรู้จากอาจารย์มากประสบการณ์ที่ได้รับการรองรับความสำเร็จจากการสอนคอร์ส AP™ โดยคอร์สเรียนของเราถูกจัดเป็นกลุ่มย่อยในรูปแบบห้องเรียนออนไลน์ ที่ออกแบบมาให้ผู้เรียนได้มีส่วนกับคลาสเรียน

ความแตกต่างเมื่อเทียบกับโรงเรียนทั่วไปคือ อาจารย์ของเรามีแนวคิดในการสอนแบบสากล และพัฒนาความสามารถที่แตกต่างในตัวผู้เรียนเพื่อต่อยอดไปสู่เส้นทางในมหาวิทยาลัยและอนาคต

Student Studying

พร้อมที่จะเรียนเรียนรู้จากหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยหรือยัง?

คอร์ส Advance Placement คืออะไร?

คอร์สเรียน AP™ ให้ความรู้ด้านวิชาการเชิงลึก โดยใช้หลักเกณฑ์การให้คะแนนเดียวกับโรงเรียนในอเมริกา และได้รับการดูแลจาก College Board ที่ในปัจจุบันถูกนำมาใช้แทนที่การสอบ SAT Subjects Tests แบบเดิม คะแนนสูงที่ได้จากการเรียนคอร์ส AP จะช่วยต่อยอดศักยภาพของผู้เรียนเมื่อเข้ามหาวิทยาลัยในอเมริกาและแคนาดา

AP Prospectus

เรียนรู้เพิ่มเติมกับคอร์ส AP

▾ (+66)

ฉันได้อ่านและยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทำไมต้องเรียนคอร์ส AP™?

พัฒนาโปรไฟล์เพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลัยชั้นนำ พร้อมกับเรียนรู้จากเนื้อหาระดับมหาวิทยาลัยไปกับคอร์ส Advanced Placement (AP™) ของเรา